Agenda

Bridgen onder leiding van Rob Kuijpers 

Per seizoen organiseren wij twee keer een warm/koud buffet, een maal rond Kerstmis en een maal rond Koningsdag. Hiervan kunt u kosteloos meegenieten mits u voorafgaande aan het buffet tenminste 12 maal hebt deelgenomen aan het bridgen.